Последни Новини
П Л А Н на МКБППМН за 2019
03/04/2019 14:29
|
0 коментара
Отчет на МКБППМН за 2018
03/04/2019 14:25
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Г Р А Ф И К

 

 

НА ДЕЖУРСТВАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ В КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ КЪМ МКБППМН - ЦЕНОВО

           

 

№ по ред


ДЕН


ЧАС


ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ

1.

ВТОРНИК

08:30 – 09:30 часа

ПАНАЙОТ  РУСЕВ  РУСЕВ

2.

ЧЕТВЪРТЪК

12:00 – 13:00 часа

КАМЕЛИЯ  ЛЕОНОВА  БОЖКОВА

3.

ПЕТЪК

09:10 – 10:10 часа

ЛЮБЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ

 
 ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - в сградата на съответното кметство:

ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ .........

ПАНАЙОТ  РУСЕВ  РУСЕВ

ЛЮБЕН  КИРИЛОВ  АТАНАСОВ

КАМЕЛИЯ  ЛЕОНОВА  БОЖКОВА

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЩЕ ПРОВЕЖДАТ КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В ПОСОЧЕНИТЕ ДНИ В КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ, КОЙТО СЕ НАМИРА НА II ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО.

 

 

 

МИРОСЛАВА КОЛЕВА

Юрисконсулт при Община Ценово

Секретар на МКБППМН - Ценово© 2015 - 2019 Всички права запазени