Последни Новини
П Л А Н на МКБППМН за 2018
09/05/2018 11:45
|
0 коментара
Отчет на МКБППМН за 2017
09/03/2018 11:55
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Г Р А Ф И К

 

 

НА ДЕЖУРСТВАТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ В КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ КЪМ МКБППМН - ЦЕНОВО

           

 

№ по ред


ДЕН


ЧАС


ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ

1.

ВТОРНИК

08:30 – 09:30 часа

ПАНАЙОТ  РУСЕВ  РУСЕВ

2.

СРЯДА

14:00 – 15:00 часа

ЛЮБЕН  КИРИЛОВ  АТАНАСОВ

3.

ПЕТЪК

10:00 – 12:00 часа

КАМЕЛИЯ  ЛЕОНОВА  БОЖКОВА

 
 ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА - в сградата на съответното кметство:

ЩЕ БЪДЕ ПОДНОВЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ !

ПАНАЙОТ  РУСЕВ  РУСЕВ

12.12.2018 10:00 Новград

ЛЮБЕН  КИРИЛОВ  АТАНАСОВ

12.12.2018 10:00 Д.Студена

КАМЕЛИЯ  ЛЕОНОВА  БОЖКОВА

18.12.2018 15:00 Караманово

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЩЕ ПРОВЕЖДАТ КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В ПОСОЧЕНИТЕ ДНИ В КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ, КОЙТО СЕ НАМИРА НА II ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО.

 

 

 

ДИАНА ЙОРДАНОВА

Юрисконсулт при Община Ценово

Секретар на МКБППМН - Ценово© 2015 - 2018 Всички права запазени