Новини

( 24 Новини )
 • 14/11/2022 12:06
 • |
 • 0 коментара
КЛАСИРАНЕ - ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ
 • 02/11/2022 11:23
 • |
 • 0 коментара
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЗА 2022 Г. КЪМ МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ЦЕНОВО.
 • 19/10/2022 11:04
 • |
 • 0 коментара
община Ценово търси кандидат за обществен възпитател
 • 02/03/2022 10:43
 • |
 • 0 коментара
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЦЕНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
 • 02/03/2022 10:39
 • |
 • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2021 година.
 • 22/03/2021 09:37
 • |
 • 0 коментара
П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЦЕНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
 • 22/03/2021 09:25
 • |
 • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2020 година.
 • 20/07/2020 15:37
 • |
 • 0 коментара
„Запечатай лятото в снимка“ посветен на Световния ден на фотографията
 • 13/03/2020 16:26
 • |
 • 0 коментара
П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЦЕНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
 • 13/03/2020 16:19
 • |
 • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2019 година.


© 2015 - 2023 Всички права запазени