Последни Новини
ПЛАН НА МКБППМН ЗА 2024
11/03/2024 16:24
|
0 коментара
ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2023
11/03/2024 16:12
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

За нас

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
 • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
 • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

МКБППМН – Община Ценово се състои от:

Председател: Ваня Кирилова Игнатова – Заместник -кмет „СХД” на Община Ценово

Секретар: Мирослава Проданова Колева – Гл. Юрисконсулт, изпълняващ функциите на Секретар на МКБППМН при Община Ценово

членове:

 1.  Даринка Друмева Попова – Специалист „Образование“ при Община Ценово
 2.  Илиян Иванов Кючуков – Специалист „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Ценово;
 3.  Нели Любенова Георгиева – педагог
 4.  Милен Цветанов – младши полицейски инспектор при РУ на МВР гр. Бяла
 5.  Цветелина Иванова Димитрова – социален работник в Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла
 6.  Полина Кирилова Панева – Общински съветник при Общински съвет – Ценово;
 7.  Петя Любомирова Колева – Управител на Център за обществена подкрепа с. Ценово и психолог.© 2015 - 2024 Всички права запазени