Последни Новини
П Л А Н НА МКБППМН ЗА 2021
22/03/2021 09:37
|
0 коментара
ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2020
22/03/2021 09:25
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

За нас

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
 • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
 • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

МКБППМН – Община Ценово се състои от:

Председател: Ваня Кирилова Игнатова – Заместник -кмет „СХД” на Община Ценово

Секретар: Мирослава Проданова Колева – Юрисконсулт, изпълняващ функциите на Секретар на МКБППМН при Община Ценово

членове:

 1.  Елена Ерусалимова Русева – Юрисконсулт при Община Ценово
 2.  Иванка Георгиева Боянова – Старши специалист „Образование и култура”; при Община Ценово
 3.  Ина Петрова Илиева – Старши експерт „Социални дейности и здравеопазване” при Община Ценово
 4.  Нели Любенова Георгиева – педагог
 5.  Милен Цветанов – младши полицейски инспектор при РУ на МВР гр. Бяла
 6.  Цветелина Иванова Димитрова – социален работник в Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла
 7.  Полина Кирилова Панева – Общински съветник
 8.  Петя Любомирова Колева – Психолог при Център за обществена подкрепа с. Ценово


© 2015 - 2021 Всички права запазени