Последни Новини
ПЛАН НА МКБППМН ЗА 2024
11/03/2024 16:24
|
0 коментара
ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2023
11/03/2024 16:12
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

Отчет на МКБППМН за 2014

  • 16/03/2015 08:54
  • |
  • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2014 година.

О  Т  Ч  Е  Т

на Местната комисия за борба срещу противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община  Ценово

за 2014 година

  1. Организационно състояние на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

На основание чл.6, ал.1 и ал.2 от ЗБППМН със Заповеди № 120 от 16.05.2012 г., № 473 от 08.12.2012 г., № 222 от 16.07.2014 год. и № 243 от 28.07.2014 год. на Кмета на Община Ценово е актуализиран пленарният състав на  МКБППМН.

Съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН комисията е с щатен секретар, назначен по трудово правоотношение.

Съставът на комисията е законосъобразен, като във връзка с чл.6, ал.2 от ЗБППМН са включени представители от различни професионални сфери: старши специалист ”Образование и култура”, социален работник в Отдел „Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” - Бяла, двама юристи , старши инспектор от  РУП - Бяла , главен специалист „Детско и училищно здравеопазване”, общински съветник, двама психолози, единият от които е учител.

Комисията работи по приети от членовете й Правилник за организация на работата на МКБППМН Ценово, Програми за превенция на СПИН, наркоманиите и насилието между учениците , както и План за дейността на МКБППМН  за 2014 год.

 

ОТЧЕТ на /МКБППМН/ за 2014 година© 2015 - 2024 Всички права запазени