Последни Новини
К О Н К У Р С
20/07/2020 15:37
|
0 коментара
П Л А Н на МКБППМН за 2020
13/03/2020 16:26
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

Отчет на МКБППМН за 2016

  • 24/02/2017 11:06
  • |
  • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2016 година.

О  Т  Ч  Е  Т

на Местната комисия за борба срещу противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община  Ценово

за 2016 година

  1. Организационно състояние на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

През 2016 г. комисията работи по приети от членовете й Правилник за организация на работата на МКБППМН - Ценово, Програми за превенция на СПИН, наркоманиите и насилието между учениците, както и План за дейността на МКБППМН за 2016 год....

 

ОТЧЕТ на /МКБППМН/ за 2016 година© 2015 - 2020 Всички права запазени