Последни Новини
П Л А Н на МКБППМН за 2019
03/04/2019 14:29
|
0 коментара
Отчет на МКБППМН за 2018
03/04/2019 14:25
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

Отчет на МКБППМН за 2017

  • 09/03/2018 11:55
  • |
  • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2017 година.

О  Т  Ч  Е  Т

на Местната комисия за борба срещу противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община  Ценово

за 2017 година

  1. Организационно състояние на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

През 2017 г. комисията работи по приети от членовете й Правилник за организация на работата на МКБППМН - Ценово, Програми за превенция на СПИН, наркоманиите и насилието между учениците, както и План за дейността на МКБППМН  за 2017 год....

 

ОТЧЕТ на /МКБППМН/ за 2017 година© 2015 - 2019 Всички права запазени