Последни Новини
ПЛАН НА МКБППМН ЗА 2024
11/03/2024 16:24
|
0 коментара
ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2023
11/03/2024 16:12
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2021

  • 02/03/2022 10:39
  • |
  • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2021 година.

О  Т  Ч  Е  Т

на Местната комисия за борба срещу противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община  Ценово

за 2021 година

  1. Организационно състояние на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

През 2021 г. комисията работи по приети от членовете й Правилник за организация на работата на МКБППМН - Ценово, Програми за превенция на СПИН, наркоманиите и насилието между учениците, както и План за дейността на МКБППМН  за 2021 год....

 

ОТЧЕТ на /МКБППМН/ за 2021 година© 2015 - 2024 Всички права запазени