СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  • 02/11/2022 11:23
  • |
  • 0 коментара
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЗА 2022 Г. КЪМ МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ЦЕНОВО.
1

 1. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА© 2015 - 2022 Всички права запазени