Последни Новини
ПЛАН НА МКБППМН ЗА 2024
11/03/2024 16:24
|
0 коментара
ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2023
11/03/2024 16:12
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

Новини

( 28 Новини )
 • 22/03/2021 09:25
 • |
 • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2020 година.
 • 20/07/2020 15:37
 • |
 • 0 коментара
„Запечатай лятото в снимка“ посветен на Световния ден на фотографията
 • 13/03/2020 16:26
 • |
 • 0 коментара
П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЦЕНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
 • 13/03/2020 16:19
 • |
 • 0 коментара
На свое заседание Общински Съвет Ценово прие отчета на МКБППМН за 2019 година.
 • 28/02/2020 13:45
 • |
 • 0 коментара
КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРЕЗ 2020 Г. СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ КРЪГ /СЪБЕСЕДВАНЕ/.
 • 21/02/2020 08:22
 • |
 • 0 коментара
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЗА 2020 Г. КЪМ МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ЦЕНОВО.
 • 04/02/2020 09:53
 • |
 • 0 коментара
На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 11 - 10/03.02.2020 г. на Кмета на Община Ценово, МКБППМН - Община Ценово набира кандидати за обществени възпитатели за 2020 г.
 • 18/11/2019 11:47
 • |
 • 0 коментара
Пушенето убива!
 • 18/11/2019 11:36
 • |
 • 0 коментара
19 ноември – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА
 • 08/11/2019 09:30
 • |
 • 0 коментара
Здравословното хранене, съчетано с редовни физически упражнения ни гарантират отлично здраве


© 2015 - 2024 Всички права запазени